Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Για...διάβασμα
1. Α-Φ. Χρηστίδης, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη, 2005.

2. Φ. Ι. Κακριδής, Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία, εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη, 2005.

3. Β. Κάλφας - Γ. Ζωγραφίδης, Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη, 2006.

4. Γιάννης Η. Χάρης, Η γλώσσα, τα λάθη και τα πάθη, εκδ. Πόλις, Αθήνα, 2003.

5. Ι. Παπαζαφείρη, Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας, εκδ. Σμίλη, Αθήνα 1992.

6. Roger-Pol Droit (επιμέλεια), Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και εμείς. Η επικαιρότητα του αρχαίου κόσμου, μετ. Κ. Κουρεμένος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1992.

7. Simon Goldhill, Ποιος χρειάζεται τους Έλληνες; Ποιος χρειάζεται τα ελληνικά; Μετάφρ. Γ. Κουσουνέλος, επιμ. Ελ. Κεκροπούλου, εκδ. Ενάλιος, Αθήνα, 2003.

8. Ζήσης Δ. Παπαδημητρίου, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος. Ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτική μελέτη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2000.