Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Σκιάθος 1851 - 1911)

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
"Εγεννήθην εν Σκιάθω τη 4 Μαρτίου 1851.
Εβγήκα από το Ελληνικόν Σχ(ολείον) εις τα 1863, αλλά μόνον το 1867 εστάλην εις το Γυμνάσιον Χαλκίδος, όπου ήκουσα την Α' και Β' τάξιν. Την Γ' εμαθήτευσα εις Πειραιά, είτα διέκοψα τας σπουδάς μου, κ' έμεινα εις την πατρίδα. Κατά Ιούλιον του 1872 επήγα εις το 'Αγιον 'Ορος χάριν προσκυνήσεως, όπου έμεινα ολίγους μήνας. Τω 1873 ήλθα εις Αθήνας κ' εφοίτησα εις την Δ' του Βαρβακείου. Τω 1874 ενεγράφην εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν, όπου ήκουσα κατ' εκλογήν ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ' ιδίαν δε ησχολούμην εις τας ξένας γλώσσας. Μικρός εζωγράφιζα Αγίους, είτα έγραφα στίχους, κ' εδοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας. Τω 1868 επεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. Τω 1879 εδημοσιεύθη η «Μετανάστις», έργον μου, εις τον "Νεολόγον" Κων/πόλεως. Τω 1881 εν θρησκευτικόν ποιημάτιον εις το περιοδικόν «Σωτήρα». Τω 1882 εδημοσιεύθη «Οι 'Εμποροι των Εθνών» εις το "Μη χάνεσαι". Αργότερα έγραψα περί τα εκατόν διηγήματα, δημοσιευθέντα εις διάφορα περιοδικά κ' εφημερίδας".

1. Η έννοια της αυτοβιογραφίας στον Παπαδιαμάντη

2. Υλικό μαθημάτων στην η-Τάξη (επιλέξτε: Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης) για να διαβάσετε κείμενα σχετικά με το "Όνειρο στο Κύμα".

3. Ερωτήσεις αξιολόγησης


* Δείτε το Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη στην εφημερίδα "Ελευθεροτυπία" (Βιβλιοθήκη 28-12-2001)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου