Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες (2)

Γλώσσα και περίσταση: "Μιλούμε με διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετικό τόπο, σε διαφορετικό χρόνο, με διαφορετικούς ανθρώπους, για διαφορετικά πράγματα.Όλα εξαρτώνται από τις καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε". [Έκφραση -Έκθεση, σελ. 35]
Δομή επιστολής
1. Χωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς: γράφεται στο πάνω δεξιό άκρο και περιλαμβάνει τον τόπο και το χρόνο κατά τον οποίο γράφεται η επιστολή:
π.χ. Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009.
●Σε περιπτώσεις επιστολής μέσω διαδικτύου γράφεται :
Από : ………………….@ ………………… gr
Προς : ………………….@ …………………gr
Θέμα : …………………………………………
2. Η προσφώνηση:
Αγαπημένη μου μητέρα,
Αγαπητέ Αντρέα,
Μαρία μου,
Αξιότιμε κύριε,
Κύριε Διευθυντή,
Έντιμε κύριε Υπουργέ,
Σεβαστέ Κύριε,
3. Το περιεχόμενο της επιστολής
Πρόλογος
Aφορμή για τη σύνταξη της επιστολής και στόχος του επιστολογράφου.
Κύριο Μέρος
 Έκθεση ενός θέματος, ενός προβλήματος, ενός φαινομένου, μιας άποψης κτλ.
Απόδειξη με τη χρήση λογικών επιχειρημάτων, τεκμηρίων, διαπιστώσεων, παραδειγματικών αναφορών, μαρτυριών.
Απόκρουση των αντίπαλων επιχειρημάτων (προβολή αντιρρήσεων, επιφυλάξεων, περιορισμών), που ισχυροποιεί τη θέση του αποστολέα.
Επίλογος:
Περιεκτική ανακεφαλαίωση κατά την οποία ο επιστολογράφος εκφράζει σκεπτικισμό, συγκρατημένη αισιοδοξία ή καλεί τον /την αποδέκτη της επιστολής: να συμμεριστεί, να κατανοήσει, να ευαισθητοποιηθεί, να ανταποκριθεί έμπρακτα, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να κινητοποιήσει φορείς.
4. Η επιφώνηση: (ανάλογη με την προσφώνηση)
Με αγάπη
Με εκτίμηση
Με σεβασμό
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία (για επιστολή στον τύπο)
5. Η υπογραφή:
Γεώργιος Γεωργίου (επίσημη επιστολή)
Μαρία (φιλική επιστολή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου